Kosten

Wat kost het u ?

Allereerst wordt er door ons een eerste gratis onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het bezwaar. Achten wij het bezwaar mogelijk, dan pas starten wij de procedure en zijn de afspraken van kracht, zoals die in het opdrachtformulier zijn opgenomen. Informatie hiervoor vindt u onder de Formulieren.

 

 

Wettelijke vergoeding van kosten.

Indien de waarde wordt verlaagd ontvangt u hiervoor van de gemeente een vergoeding van de kosten op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze vergoeding kan per jaar wijzigen.

 

 

Winst of verlies?

Indien de WOZ-waarde toch niet wordt verlaagd, dan kost dat u niets en nemen wij ons verlies.

 

Wanneer het WOZ-bezwaar door de gemeente gegrond wordt verklaard, dan bent u ons daarvoor een vergoeding verschuldigd, zoals die in de opdracht is afgesproken. De kosten zijn gebaseerd op een percentage van de verlaging van de WOZ-waarde, met een minimum als uitgangspunt. Door onze bemiddeling betaalt u (veel) minder erfbelasting en een deel van deze winst is onze vergoeding.

 

Hoe gaat alles in zijn werk?  …………………… Bekijk onze procedure