Formulieren WOZ

Wat hebben wij nodig?

Download het machtigingsformulier en stuur dit ingevuld en ondertekend naar ons retour per post of pdf, zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Ook ontvangen wij graag de kopie van de OZB-beschikking (pdf), waarin gegevens staan die nodig zijn voor het indienen van het bezwaar.

 

Machtigingsformulier Mulder Vastgoedadvies

 

Mulder Vastgoedadvies
Vlierlaan 44
4844 HK Terheijden
info@muldervastgoedadvies.nl

 

Digitale vragenlijst

Door het zorgvuldig invullen van onderstaande vragen kunnen wij de beste indruk krijgen van uw woning, zodat het uitwerken van het bezwaar goed kan worden onderbouwd.

 

Na het invullen van alle vragen dient u op de knop verzenden te drukken.

 

Heer/mevrouw

  

Voorletters

  

Achternaam

  

Adres

  

Postcode

  

Woonplaats

  

Email

  

Telefoonnummer

  

Woont u zelf in de woning?

  

Indien nee, wat is dan uw eigen adres?

  

Postcode eigen adres

  

Woonplaats eigen adres

  

Waarom vindt u de WOZ-waarde te hoog?

  

Welke waarde vindt u redelijk?

  

Vermeldt kenmerken aan uw woning die invloed hebben op de waarde ervan.
Bijvoorbeeld luxe keuken en badkamer, of juist niet. Volledig ingerichte zolder of bergzolder met vlizotrap, staat van onderhoud etc.

  

Hebben er waarde bepalende verbouwingen plaats gevonden? Geef uitleg hierover.

  

Zijn er in uw omgeving vergelijkbare objecten verkocht en zo ja, welke zijn dat?

  

Wat wilt u zelf nog vertellen?

 

Na ontvangst van uw gegevens beoordelen wij of bezwaar maken zinvol is!

Eenvoudig, geen gedoe en gratis!