Fiscaal belang

Is de WOZ-waarde belangrijk?

De WOZ-waarde heeft invloed op diverse belastingen, die deels ieder jaar worden doorbelast en incidenteel een zware declaratie door de belastingdienst met zich meebrengen (erfbelasting).

 

Het is daarom zinvol om de WOZ-waarde laag te houden in verband met de heffingen:8248998_m_transparantkopie

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rijksbelastingen (IB – eigenwoningforfait)
  • Waterschapslasten
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting
  • Werken aan Winst (voor bedrijven)

 

Wat is uw voordeel?

  • het bezwaar wordt kundig onderbouwd
  • geen omkijken naar de procedure, termijnen worden bewaakt
  • indien het bezwaar gegrond is, wordt de ozb verminderd
  • geen kosten