Kosten WOZ-bezwaar

Wat kost het u?

 

Het kost u zelf helemaal niets.
Allereerst wordt er door ons een eerste gratis onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het bezwaar. Achten wij het bezwaar mogelijk, dan pas starten wij de procedure en wordt het bezwaar uitgewerkt.
Wordt het bezwaar gegrond verklaard, dan volgt de wettelijke vergoeding hiervoor.

 

De wettelijke vergoeding volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AwB) is onze vergoeding en wordt door de gemeente aan ons overgemaakt, via de machtiging die u vooraf ondertekent.

De vergoeding voor een gegrond verklaard WOZ-bezwaar bedraagt ca. € 246,-


Hoe kan dat?

De kosten worden altijd door de gemeente vergoed, maar dit geldt alleen wanneer u een derde deskundige machtigt. Dit is bij wet geregeld (bron: AwB en besluit proceskosten).
U dient daarom het machtigingsformulier ingevuld op te sturen voordat wij het bezwaar kunnen uitwerken en indienen.