Kosten WOZ-bezwaar

Wat kost het u?

Allereerst wordt er door ons een eerste gratis onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het bezwaar. Achten wij het bezwaar mogelijk, dan pas starten wij de procedure en wordt het bezwaar uitgewerkt. De wettelijke vergoeding volgens de AwB is onze vergoeding, het kost u zelf niets!

 

Wettelijke vergoeding van kosten.

Indien de waarde wordt verlaagd ontvangt u hiervoor van de gemeente een vergoeding van de kosten op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze vergoeding kan per jaar wijzigen.

In 2015 bedraagt deze vergoeding voor het indienen van een WOZ-bezwaar € 243,-

 


Hoe kan dat?

De kosten worden altijd door de gemeente vergoed, maar dit geldt alleen wanneer u een derde deskundige machtigt. Dit is bij wet geregeld (bron: AwB en besluit proceskosten).
U dient daarom het machtigingsformulier ingevuld op te sturen voordat wij bezwaar kunnen uitwerken en indienen.