Privacy statement

Mulder Vastgoedadvies, gevestigd aan Vlierlaan 18, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.muldervastgoedadvies.nl. Vlierlaan 18 4844 HK Terheijden Tel. 076 – 593 3500

 

Joep Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Mulder Vastgoedadvies. Hij is te bereiken via info@muldervastgoedadvies.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Mulder Vastgoedadvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@muldervastgoedadvies, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mulder Vastgoedadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Mulder Vastgoedadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Mulder Vastgoedadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mulder Vastgoedadvies) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mulder Vastgoedadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Personalia/ NAW gegevens worden betreffende de administratie van de yoga en qigong lessen 7 jaar bewaard, volgens de wettelijke besluiten, o.a. voor de belastingdienst.
Betreffende de praktijk acupunctuur worden de gegevens 7 jaar bewaard na het laatste consult, volgens de wettelijke bepalingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mulder Vastgoedadvies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mulder Vastgoedadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mulder Vastgoedadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mulder Vastgoedadvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dit wel in het kader van de wettelijke regelingen van rapportage medische dossiers.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@muldervastgoedadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Via de pagina https://Mulder Vastgoedadvies.nl/verzoek-toegang-tot-data/ kun je je gegevens opvragen die opgeslagen zijn n.a.v. je activiteit op onze website

Mulder Vastgoedadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mulder Vastgoedadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@muldervastgoedadvies.nl

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Functionele cookies: deze cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Ze worden gebruikt om voorkeuren op te slaan, misbruik van onze website en diensten op te sporen en de belasting op onze servers te verdelen, waardoor onze website beschikbaar blijft. Bepaalde diensten die u heeft aangevraagd, kunnen niet zonder deze cookies worden aangeboden.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Social media-cookies: onze websites kunnen bepaalde plug-ins van derden integreren (zoals een Facebook-achtige knop). Zelfs als u niet op deze plug-ins klikt, kunnen zij informatie over u verzamelen, zoals uw IP-adres en de pagina’s die u bekijkt. Deze plug-ins worden beheerst door het privacybeleid van de derde partij die ze verstrekt.

 

Webstatistieken cookies: deze cookies worden gebruikt om te bepalen voor welke delen van onze websitebezoekers het meest belangstelling is. Dit stelt ons in staat om de structuur, navigatie en inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. In het bijzonder worden deze cookies gebruikt om (i) het aantal bezoekers van onze webpagina’s bij te houden; (ii) bijhouden hoeveel tijd elke gebruiker op onze webpagina’s doorbrengt; (iii) de volgorde bepalen waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt; (iv) beoordelen welke delen van de website moeten worden gewijzigd; en (v) de website optimaliseren. Software van derden (Google Analytics) kan voor deze doeleinden worden gebruikt.

 

Google Analytics gebruikt “prestatiecookies” om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, een land dat geen gelijkwaardig niveau van privacybescherming biedt als het land dat van toepassing is. de Europese Unie. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van de website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan website-exploitanten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal het door Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van Google Analytics voorkomen door cookies uit te schakelen in het opstartscherm van de browser. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. U kunt voorkomen dat Google de gegevens opslaat die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), of deze gegevens verwerken door de volgende browserplug-in die beschikbaar is via Google te downloaden en te installeren via de volgende link: http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout hl = nl?.