Validatie taxatierapport

In 2010 hebben geldverstrekkers in Nederland de verplichting gesteld aan taxateurs, om de door hen gemaakte taxatierapporten te laten controleren door onafhankelijke partijen. Dit op grond van recente jurisprudentie waarin subjectieve praktijken van taxateurs aan de kaak werden gesteld en belanghebbende geldverstrekkers hiertegen in opstand kwamen.

 

De taxatierapporten voor woningen dienen vanaf 2010 te voldoen aan vastgestelde eisen en kwaliteitsnormen en het uitbrengen van rapporten in een “vrije vorm” komt nagenoeg niet meer voor.

Met de komst van deze zogenaamde “gevalideerde taxatierapporten” zijn ook diverse instellingen in de markt gekomen, waarbij NWWI en Taxateurs Unie uiteindelijk het grootste marktaandeel hebben kunnen verkrijgen.

 

Iedere taxateur is vrij in de keus van validerende instelling, hoewel banken in enkele gevallen zelf een voorkeur aangeven. Wij werken veelal met  NWWI.

 

 

Factuur-logo-60x20