Vastgoedcert

VastgoedcertDe beëdiging van makelaars is in 2004 afgeschaft en daarvoor is een centraal register gekomen, waarin de makelaar/taxateur zich kan registreren. J.F.M. (Joep) Mulder is registertaxateur en is ingeschreven in de kamers “Wonen”  (RMT) en “Bedrijfsmatig vastgoed” (RT).

 

 

Wat is VastgoedCert?

De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

 

 

Wat doet VastgoedCert?

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs onroerende zaken te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.

 

 

Waarom?

Om sinds het vervallen van de wettelijke beëdigingsplicht, de kwaliteit van makelaars en taxateurs onroerende zaken te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht.

 

 

Voor wie?

Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar of taxateur een belangrijke pré.

Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers dè aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.